ATEİST İDEOLOGİYANIN YAYILMASI DÜNYA TARİXINDƏ ƏN ŞİDDƏTLİ HALINI AXIR ZAMANDA GÖSTƏRƏCƏK

Dünyada döyüşlərin, qırğınların, əxlaqsızlıqların, fahişəliyin və hər cür azğınlığın yayılması müxtəlif ateist, Darvinist və materialist fikirlərin  mənfəətlərinə uyğun düşdüyündən, bu toplumlar Darvinizmin ağıl və məntiqsiz iddialarının açığa çıxarılmasını heç bir zaman istəməzlər. Quran əxlaqını izah edən, materializm və Darvinizmə qarşı fikri mübarizə içində olanlara isə böyük bir hirs və kinli olarlar və onlara qarşı hərəkətə keçərlər. Çünki Allah inancının yayılması, onların bütün dünyəvi mənfəətlərini ortadan qaldırmaqdadır.

Buna görə, axır zamanda cəmiyyətlərdə Darvinist sistemin dəstəklədiyi hər cür əxlaqsızlığın olduqca sürətli şəkildə yayılması, Darvinist məntiqin müdafiəçiləri üçün fövqəladə dərəcədə əhəmiyyətlidir. Dünya səviyyəsində saxta bir hakimiyyət qurmuş olan Darvinist diktatorluq, nəzarətində olan Darvinist mediyanı  bu məqsəd üçün istifadə edər. Məktəblərdə, universitetlərdə, təhsil təşkilatlarında, dövlət təşkilatlarında, elmi sahələrdə və bütün digər peşə qruplarında Darvinizmin, açıq aşkar inkar edilə bilməməsinin, Darvinist ideologiyaya istiqamətli tək bir tənqidi sözdə  deyilə bilməməsinin səbəbi budur. Bu tip yerlərdə Allahın adının açıqca xatırlanmasına qarşı göstərilən reaksiya, bu mövzuda Darvinizm tərəfdarlarının verdiyi mübarizə, qoyulan qadağalar ağıl almaz ölçülərdədir. Darvinistlər, öz ideologiyaları gərəyi olaraq ateizmin ən böyük dəstəkçisi və gözləyici mövqeyindədirlər. Üzvlərini Darvinistlərin meydana gətirdiyi müxtəlif təşkilatlar, ateizm tərəfdarları olmalarıyla təkəbbürlənərək gündəmə gəlməkdə və indi bu vəziyyət cəmiyyətdə son dərəcə normal qarşılanmaqdadır. Darvinist media, dünyanın müxtəlif yerlərində mühafizəkar və dindar ölkələrdə də, dinə və müqəddəsata istiqamətli pərvasız cümlələri çəkinmədən sərf edə bilməkdədir. Dünyada olduqca güclü olan söz mövzusu media, ateistlərin özlərini  açığa çıxarmaları, dəstəklənilmələri və tərəfdar tapa bilmələri üçün başlıca qaynaq mövqeyindədir.

Bu anda ateistlər, sözdə öz haqqlarını müdafiə etmək üçün birləşib dərnəklər qurmaqda, gedişlər təşkil etməkdə, hər cür TV kanalında çıxarılıb danışdırılmaqda, hər cür elmi imkanı istifadə edə bilməkdəykən, dindar insanlar Allaha olan inanclarını və ibadətlərini gizli tutmaq məcburiyyətində buraxılmışlar. Bu, Mübarək Peyğəmbərimiz (s.ə.s)in axır zaman ilə əlaqədar olaraq hədislərində bildirdiyi bir başqa əhəmiyyətli həqiqətdir:

"Allahı açıq-aşkar inkar edilmədikcə qiyamət qopmaz." (Son Zamanlarla Əlaqədar Hədislər, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Axır Zaman, s. 27)

Uca Rəbbimiz, insanların əksəriyyətinin günahın qızışdırılması üçün səy göstərdiklərini və Quran əxlaqını yaşayanlara qarşı düşmənlik hissi içində olduqlarını ayəsində belə xəbər vermişdir:

" Onların bir çoxunu günah işləməyə, düşmənçilik etməyə və haram yeməyə tələsən görərsən. Onların gördüyü işlər necə də pisdir " (Maidə Surəsi, 62)

Axır zaman,  bu istiqamətiylə, möminlərin ən çətin əziyyətlərlə qarşılaşdıqları zamandır. Degenerasiya və dinsizliyin sürətli yayılışı və insanlar tərəfindən tez və güclü şəkildə qəbul görməsi çaşdırıcı ölçülərdədir. İnsanların böyük qisimi, Quranın həqiətinə görə yaşamağı unudar, öz batini sistemləri içində hər cür haramı həyata keçirməyə  təşviq edər hala gəlmişlər. Dinsizliyin gətirdiyi nəticələr isə fövqəladə dərəcədə dağıdıcıdır. Allah qorxusunun yaşanmadığı cəmiyyətlər cinayətlər, qırğınlar, intiharlar, zülm və haqsızlıqlarla iç-içə yaşamaq məcburiyyətindədir. Belə cəmiyyətlərdə, acıma, şəfqət, mərhəmət, qoruyuculuq, vəfa, xoşgörüş, sədaqət, dostluq, barış kimi fikirlərin yer tapması qeyri-mümkündür. İnsani dəyərlərin hamısı olduqca qısa bir müddət içində yox olub getmişdir. Darvinist cəmiyyətlər, özlərini sanki heyvan olaraq görən və bu dünyagörüşündə olan insanların meydana gətirdiyi zülm içində yaşayan cəmiyyətlərdir. Bu səbəbdən , cinayətlərlə, zülm və haqsızlıqlarla yaşamaq belə cəmiyyətlər üçün əziyyət deyil.

Belə cəmiyyətlər içində əlbəttə iman edənlər hər cür çətinlik və haqsızlıqla qarşı-qarşıya qala bilərlər. Necə ki içində olduğumuz axır zamanda zühur edəcək olan Hz. Mehdi (ə.s.) də, inkarçıların sıx təzyiq və böhtanlarıyla qarşı-qarşıya qalacaq.

Hz. Mehdi (ə.s.) İnkarçıların Tələ və Böhtanlarına Məruz qalacaq

Axır zamanın bu çətinlikli mühitində Hz. Mehdi (ə.s.)ın dövrün inkarçıları tərəfindən böhtanlara uğrayacağı, çətinliklərlə mübarizə edəcəyi Peyğəmbərimiz (s.ə.s)ın hədislərində bildirilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s.) də peyğəmbərlər kimi böhtana uğrayacaq, müxtəlif çətinliklər, böhtanlar və bəlalarla sınanılacaq, inkar edənlərin qurduqları tələlərə qarşı sinə gərəcək. Axır zamandakı bu mübarizəni digər Peyğəmbər dövrlərindən fərqli edən isə, axır zamanda degenerasiyanın və dinsizliyin, tarixdə heç olmadığı qədər məşhur olması və bütün dünya səviyyəsində yaşanmasıdır. Hz. Mehdi (ə.s.), Allah inancına qarşı bütünlüklə və sistemli bir mübarizənin hökm sürdüyü olduqca çətinlikli bir zamanda gələcəkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)dan rəvayət edilən bir hədis, Hz. Mehdi (ə.s.)ın, keçmişdəki Peyğəmbərlərin bəzi xüsusiyyətlərinə sahib olduğunu bildirmişdir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhissələm belə buyurmuşdur:

"BİZİM QAİMimiz (HZ. MEHDİ (Ə.S.)) İLƏ ALLAHın RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA BƏNZƏRLİKLƏR VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VƏ MƏHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR BƏNZƏRLİYİ VARDIR. Nuh ilə uzun ömürlü olmasında, İbrahim ilə, doğumunun gizli olması və xalqdan uzaq dayanmasında; Musa ilə, qorxu halı (Hz. Mehdiyə istiqamətli təhlükələrin sıxlığıyla; öldürmə, tələ qurma, həbs olunma, nəzarətə alınma, sürgün kimi hər cür təhlükəylə iç içə olmasıyla) və gizli  yaşamasında (davamlı gizlənərək yaşamasında); İsa ilə xalqın onun haqqındakı ixtilafa düşməsi (bir qisim insanların, ‘Hz. Mehdi gələcək', bir qisiminin də ‘gəlməyəcək' deməsində); Eyyub ilə, bəladan sonra qurtuluşun çatmasında (Hz. Mehdiyə də bir çox çətinlik, xəstəlik və dərd gəlməsi; ancaq eyni Hz. Eyüp kimi Allahın rəhmətiylə hamısından xilas olmasıyla); Məhəmməd sallallahu əleyhi və alih ilə də qılıncla kıyam etməsində (Peyğəmbərimiz (s.ə.s)in müqəddəs əmanətləri olan mübarək bayrağı, qılıncı və ?jiletinin, Hz. Mehdinin yanında olmasıyla), bənzərliyi vardır." (Kemaluddin s. 322, 31. babın 3. hədis)

İmam Mehdi (Hz. Mehdi (ə.s.)), DAVUD PEYĞƏMBƏR (ə.s.)ın ÇƏKİNMƏSİNƏ və Eyyub PEYĞƏMBƏR (s.ə.)ın səbrinə malikdir. (Kefaayah al-Asar, Səhifə 43)
Peyğəmbərlərin bütünü müxtəlif çətinliklər, böhtanlar və xəstəliklər ilə sınanılmışdır. Peyğəmbərlərin bütünü, inkar edənlərin təzyiq və tələlərinə məruz qalmış, inkarçılar tərəfindən öldürülmək istənmiş, özlərinə "cadugər", hətta "dəli" deyilmişdir. Dövrün müşrikləri və əxlaqsız insanları tərəfində, mübarək Peyğəmbərimiz (s.ə.s)ə, "O, həqiqətən bir dəlidir" deyilmiş (Qələm Surəsi, 51), Hz. Hud (ə.s.)a "ağılı bir çatışmazlıq və yalançılıq" böhtanı atılmışdır (Ə'raf Surəsi, 66). Hz. Yusuf (ə.s.), heç bir cinayəti olmamasına baxmayaraq illərcə həbs çəkmiş, Hz. Musa (ə.s.)a "cadugər və dəli" deyilmiş (Zariyat Surəsi, 39), Hz. İbrahim (ə.s.), qövmün qabaqda gələnləri tərəfindən atəşə atılmışdır (Ənbiya Surəsi, 68). Hz. Mehdi (ə.s.) də, Peyğəmbərimiz (s.ə.s)ın rəvayətində ifadə edildiyi kimi, peyğəmbərlərin və bütün saleh Müsəlmanların yaşadığı çətinliklərə məruz qalacaq, inkarçıların tələ, fitnə və böhtanları ilə mübarizə edəcək, çətinlik və əziyyət dolu bir həyat sürəcək.

Rəbbimizin Qütbü  Azam olaraq vəzifələndirdiyi Hz. Mehdi (ə.s.), ateist və Darvinist ideologiyaların yayılıb qorunduğu və dəstəkləndiyi bir zamanda gələcəkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)in hədislərində iştirak edən məlumatların və böyük İslam alimlərinin şərhlərinin açıqca ortaya qoyduğu kimi bu dövr içində olduğumuz Hicri 1400lərdir. Onun təbliği, bir çox toplum tərəfindən hirs və hiddət ilə qarşılanacaq. Axır zaman, bir çox istiqamətdən olduqca çətinlikli və əziyyət dolu olacaq.

Ancaq şübhəsiz ki, Hz. Mehdi (ə.s.)a və onunla birlikdə iman edənlərə istiqamətli reallaşdırılacaq olan bütün hiyləgər tələlər, sui-qəsdlər və böhtanlar, Allahın diləməsiylə tamamilə təsirsizdir. İman edənlərin müxtəlif sınaqlardan keçiriləcəkləri Allahın bir vədidir. Bu, Rəbbimizin keçmiş qövmlərdən bəri möminlərin üzərinə yazdığı bir Adetullahıdır. Qurulan tələlər, Allaha səmimi, içdən iman edən hər adam üçün böyük bir xeyr və gözəl bir müjdədir. İnkar edənlər hiyləgər tələlərini qurarlarkən, iman edənlər bütün bu tələləri quranların bütününə Allahın şahid olduğunun; Uca Allahın məlumatı xaricində kimsənin sui-qəsd qura bilməyəcəyinin, plan edə bilməyəcəyinin və bu planları reallaşdıra bilməyəcəyinin şüurundadırlar.

Rəbbimizin, "Yoxsa pislikləri edənlər, Bizi (aşıb) keçəcəklərinimi sandılar? Nə pis hökm edirlər?" (Ənkəbut Surəsi, 4) ayəsiylə də buyurduğu kimi, iman edənlərə qarşı pislik edənlərin, dünyada zahirən üstün gəlsələr belə, axirətdə qurtuluşa çatmaları mümkün deyil. Axır zamanda da dinsizlik nə qədər yayılsa yayılsın, insanlar hər nə qədər Darvinizm bataqlığına batsa batsın, mühit nə qədər   ürküdücü görünsə görünsün, inkar edənlərin çirkin və küfr dolu sistemi, bütün dünya səviyyəsində Allahın icazəsiylə məhv olacaq. Axır zamanın iki mübarək və qiymətli şəxsi Hz. İsa (ə.s.) və Hz. Mehdi (ə.s.), Allahın icazəsiylə dünyaya hakim,bu azğın zehniyyəti tamamilə ortadan qaldıracaq və İslamın bütün dünyaya hakim edilməsinə vəsilə olacaqlar. Allahın icazəsiylə içində olduğumuz bu əsrdə Rəbbimizin bu gözəl vədi reallaşacaq.

Axır zaman, bütün digər dövrlərdən daha əziyyətli və daha çətinlikli bir dövr olacaq:

-       Axır zaman, döyüşlərin ən məşhur və dünya səviyyəsində yaşandığı bir dövr olacaq

-       Axır zaman, degenerasiya və əxlaqsızlığın ən məşhur və ən çirkin şəkli ilə yaşandığı bir dövr olacaq.
-       Axır zaman fahişəliyin tarixdə heç olmadığı qədər yayılıb dünya səviyyəsində pervasızca tətbiq olunduğu bir dövr olacaq.

-       Axır zaman saxtakarlığın, saxtaçılığın, fırıldaqçılığın, hiyləgərliyin, əskik ölçüb biçmənin ən ?geniş şəkildə yaşandığı dövr olacaq.

-       Axır zaman, cinayətlərin ən sıx və ən geniş əhatəli tətbiq olunduğu zaman olacaq. Axır zamanda həbsxanalar qatillərlə dolacaq.

-       Axır zamanda bütün haramlar halal sayılacaq, fahişəlik  çoxalacaq, şərab içmək, donuz əti yemək sanki müasirlik sayılacaq, ölkələrin maliyyə sistemləri faiz üzərinə qurulacaq, cinsi pozğunluqlar normal qarşılanacaq, haram yeyicilik rəğbət görəcək, insanlar haram və halallara vasvasılıq göstərdiklərindən ötəri ayıblanılıb xariclənəcəklər.

-       Axır zamanda narkotik və spirt istifadəsi yayılacaq, narkotik və spirt istifadəsindən ölümlər meydana gələcək, bir çox ailə bundan ötəri əzab və çətinlik çəkəcəkdir.

- Axır zamanda insanlar Allahı açıqca inkar edəcəklər. İnkarçılar öz aralarında birlik olacaq, dinə qarşı mübarizələrində açıq və ictimai şəkildə dəstəkçi axtaracaqlar. Dindar insanlarla mübarizəyə girəcək, bəzən bu mübarizələrində bəzi dövlətlərin, üst səviyyə təşkilatların dəstəyini alacaqlar.

-       Axır zamanda ateistlər, inkarlarına özlərincə zəmin hazırlamaq üçün, Darvinizm kimi azğın ideologiyaları yayacaq, bunları elmi kimi göstərəcək və insanları Allah inancından uzaqlaşdıra bilmək üçün onları aldadacaqlar.

-       Bu azğın və qanlı ideologiyalar, axır zamanda, kimi dövlətlərin qanunlarıyla qorunacaq, bütün dünyaya təlqin ediləcək və təzyiq  yoluyla yayılacaq.

-       Axır zaman, ateist ideologiyaların təsirində qalan insanların, iman edənlərə açıqca böhtan atdıqları, onları günahlandırmalara məruz buraxdıqları, onlara açıq və əhatəli tələ qurduqları, Allahın Uca adının xatırlanmasını maneə törətmək üçün hər cür hiyləgər üsula müraciət etdikləri tarixin ən azğın və ən əziyyətli dövrü olacaq.

-       Axır zamanın iki müqəddəs şəxsi Hz. İsa (ə.s.) və Hz. Mehdi (ə.s.),  bu əziyyətli dövrdə yer üzündə təkrar Allah inancını hakim etmək üçün göndərilmiş iki mübarək elçi olacaq. Uca Rəbbimiz Allahın icazəsiylə, Qızıl Çağa çatdığımız dövr, bütün bu azğınlıqların və pozulmaların sona çatdığı, İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olduğu bolluq dövrü olacaq.

0 yorum:

Yorum Gönder