BÖYÜK VƏLİ İSMAYIL HAQQI BURSƏVİ HƏZRƏTLƏRİ, HZ. MEHDİ (Ə.S.) ZAMANINDAKİ ŞIDDƏTLİ MÜHİTİ VƏ MEHDİ (Ə.S.)IN DƏRİN ELMİNİ İZAH EDİR.

... Onun üçün Quranda belə bildirilir: "Çətinliyə düşənin duasını qəbul etdiyində."( Nəml surəsi 62) Nəzərdə tutulan zaman gəldiyində duanın Allah tərəfindən qəbul olunması bəyandır. Və bu səbəblədir ki hər əsrdə olan şiddətli müsibətləri ortadan qaldırmağa tam mənasıyla sahib bir adam zühur etmişdir. Və Aləmin qarışıqlığı sona çatıb ehtiyac olunca Hz. Mehdi (ə.s.) zühur etməsi lazımdır. Çünki həkimin qüvvəti xəstəliyin, dərdin, bəlanın şiddətinə görədir. Axır zamanda isə dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə bəlaya tabe olacağını o vaxtda olanlar bilərlər.... 
İsmayıl Haqqı Bursəvi Ruhül Məsnəvi SF 250
 

17-ci əsrdə yaşamış böyük vəlilərdən İsmayıl Haqqı Bursəvii Həzrətləri Ruhül Məsnəvisində axır zamana və axır zamanda zühur edəcək Hz. Mehdi (ə.s.)a xüsusi ilə diqqət çəkmişdir. Bursəvi Həzrətləri, Hz. Mehdi (ə.s.)ın zühur edəcəyi zamanın çox qarışıqlıqlarla dolu olacağını, onun maddi və mənəvi xəstəliklərin çox sıx və şiddətli olduğu bir dövrdə zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Ayrıca Hz. Mehdi (ə.s.)ın; belə böyük mənəvi xəstəliklərə, o zamana qədər görülməmiş sıx qarışıqlığa Allahın vəsilə etməsi ilə tam məlhəm olacaq böyük bir elm sahibi olacağına "Çünki həkimin qüvvəti xəstəliyin, dərdin, bəlanın şiddətinə görədir" ifadəsi ilə xüsusi diqqət çəkmişdir. Ayrıca Bursəvi Həzrətləri öz yaşadığı 17-ci əsrdə bu zamanın hələ gəlmədiyinə də "... Axır zamanda isə dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə bəlaya tabe olacağını o vaxtda olanlar bilərlər..." şərhi ilə işarə etmişdir.

0 yorum:

Yorum Gönder