CAHİL CƏMİYYƏTDƏ QADIN XARAKTERİ

Cahil cəmiyyətlərdə qadın xarakteri mədəniyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər təbəqəsi tərəfindən tətbiq olunur. Bunun səbəbi isə cəmiyyətin bütün üzvlərinin bu xarakteri qız uşaqlarına kiçik yaşlardan etibarən cazibədar göstərmələridir. Uşaqlıq illərindən etibarən ətrafdakı insanlardan eyni təlqinləri alaraq tərbiyə edilən qız uşaqları, cəmiyyət tərəfindən özləri üçün uyğun hesab edilən bu xarakteri çox vaxt heç sorğu-sual etmədən qəbul edərlər. 

ANAYA VERİLƏN DƏYƏR

Allah, İslam əxlaqı ilə insanların həm ictimai, həm də fərdi mənada bütün hüquqlarını zəmanət altına almış və onlara ən rahat, ən dinc və ən xoşbəxt şəkildə yaşaya biləcəkləri yolu göstərmişdir. Quran əxlaqı qadın-kişi, gənc-yaşlı, zəngin-kasıb ayrıseçkiliyi güdmədən bütün insanlara qarşı ədalətli, xoş görüşlü, mərhəmətli və yardımsevər münasibətdə olmağı tələb edir. Mömin, qarşısında hər kim olursa olsun, həyatının sonuna qədər bu əxlaqı gücünün çatdığı ən gözəl şəkildə göstərməklə məsuldur. Çünki iman edən bir insan bütün gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini, Allah özünə əmr etdiyi üçün yaşayar. Bu səbəblə də qarşısındakı adamın ictimai mövqeyi, cinsiyyəti, yaşı kimi faktorlar, onun göstərəcəyi münasibət  və davranışlarına təsir etməz.

ALLAHIN QURANDA DİQQƏT ÇƏKDİYİ QADINLAR

http://www.islamiyonelis.com/resimler/haberler/28529.jpg İnsanları doğru yola çatdıracaq olan, Quran ayələrinə tabe olmaqdır. Bu gerçəyi Allah,
“Onlara (küfrdən) çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.Bu böyük bir hikmətdir. Lakin (arxa çevirənlərə) təhdidlər nə fayda verə bilər?!” (Qəmər Surəsi, 4-5)
 

ALLAHA TƏVƏKKÜL

http://img1.blogcu.com/images/a/n/g/anguzelblogg/y1pyfl_ey76d4l-lk4w80ero0qxcq5umls3dfw30ituevhjplforx3j1xiq2haad69e.jpgMömin qarşılaşdığı hər hadisəni Allahın xüsusi olaraq imtahan məqsədilə yaratdığını bilməli, Allaha təvəkkül etməli və Onun rizasına ən uyğun şəkildə davranmalıdır.

Sonsuz  hikmətlə yaradan Allah Günəş sistemindən tutmuş bütün kainata qədər hər şeyi insana xidmət edəcək şəkildə yaratmışdır. Ortada bu qədər açıq həqiqət varkən insan həyatının bir məqsədi olmadığını düşünmək böyük bir cəhalətdir. Əlbəttə, insanın bir yaradılış məqsədi var və bu məqsədi Allah belə açıqlayır:
“Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.” (Zariyat surəsi, 56)

ALLAH İNSANIN DUASINI QƏBUL EDƏR

Sonsuz mərhəmət, şəfqət və güc sahibi olan Allah Quranda insanlara çox yaxın olduğunu, Ona dua edənin duasını qəbul edəcəyini bildirir. ALLAH quranda belə bildirmişdir:  

Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən onlara yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul ədib Mənə iman gətirsinlər. Bununla da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər.” ("Bəqərə" surəsi, 186) 

ƏSRİ-SƏADƏT DÖVRÜNÜN SON XƏLİFƏSİ: Hz. ƏLİ (r.ə)

İslam tarixinin ən görkəmli dövrlərindən olan “dörd xəlifə dövrü”nün son xəlifəsi Hz. Əli (r.ə.) olmuşdur. Peyğəmbərimizə (s.ə.v.) və özündən əvvəlki qiymətli İslam xəlifələrinə könüldən beyət edərək onlara qəti bir itaətlə bağlanmış, sahib olduğu yüksək əxlaq ilə bütün müsəlmanlara nümunə olmuşdur.

Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) əmisi Əbu Talibin oğlu olan Hz. Əli (r.ə.) kiçik yaşda İslamı qəbul edən ilk müsəlmanlardandır. Tarixi qaynaqlarda ifadə edildiyi kimi Peyğəmbərimiz Hz. Muhəmmədin (s.ə.v.) yanında böyümüş, ondan təhsil alıb yetişmişdir.

 

AİLƏ HƏYATINDA QADINA VERİLƏN DƏYƏR

İnsanların dünyəvi dəyərlər üzərində qurduqları ailələr qısa müddətdən sonra cansıxıcı ola bilər. Ailələrdə bu hala tez-tez rast gəlmək olur. İnsanlar hörmət və sevgilərini dünyəvi dəyərlər üzərində qurduqda və bu dəyərlərdə hər hansı bir dəyişiklik olduqda, bu hisslərini dərhal itirə bilirlər. Sevgi, hörmət, sədaqət kimi anlayışlar gözəllik, zənginlik, sağlamlıq, mövqe, ya da etibar kimi meyarlara əsaslandığında bu nəticə demək olar ki, qaçılmaz olur. Əgər insan sevgisini qarşısındakı insanın yalnız gözəlliyinə əsaslandırmışsa, həmin insan zaman keçdikcə gəncliyini, sağlamlığını, gözəlliyini itirəcək, buna görə də sevgi, hörmət və sədaqət də bununla birlikdə yox olacaq. Həmçinin zənginlik, ya da mövqe kimi dəyərlər də asanlıqla itirilməsi mümkün olan xüsusiyyətlərdir. Özünə bu dəyərləri əsas meyar kimi götürən bir insan, bunları itirdikdə artıq qarşısındakı adamı sevməyə, ona hörmət etməyə davam etmək üçün  heç bir səbəb tapa bilməyəcək.

MÜSƏLMAN QADIN EMOSİONAL DEYİL

Emosionallıq din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə mənfi xüsusiyyət hesab edilmir. Hətta emosionallığın əslində hər insanın xarakterində az-çox mövcud olan əhəmiyyətli xüsusiyyət olduğuna inanılır. Bu düşüncəyə görə emosionallığın səbəb olduğu hərəkətlər də lazımlı insani duyğulardır. Buna görə də emosionallıqdan qaynaqlanan ‘incimə, şikayət etmə, xətrinə dəymə, ağlama, içinə qapanma, durğunluq, qısqanclıq, əsəbilik’ kimi yanlış xüsusiyyətlərin, ‘insanın içindən gələn duyğular’ olduğu iddia edilərək daima buna təşviq edirlər.

QADINLARIN RAZI SALINARAQ BOŞANILMASI

İman və Allah qorxusu insanların həyatlarının hər anında vicdanlarına və Quran əxlaqına uyğun şəkildə hərəkət etmələrini təmin edir. Əks təqdirdə isə insanı nəfsinin eqoist istəkləri və şeytanın təlqinləri istiqamətləndirir. Bu da insanları doğru və gözəl olan münasibətlər əvəzinə nəfsini razı edəcək, şəxsi mənfəətlərini qoruyacaq davranışlara  gətirib çıxarır. Bu dünyagörüşü, boşanma zamanı iki insan arasındakı bəzi maddi əlaqələrə son verərkən özünü büruzə verir.

İNANANLARA DÜŞƏN MƏSULİYYƏT
Müsəlman ətrafında baş verənlərə laqeyd qalmaz və heç bir zaman “mənə toxunmayan ilan min yaşasın” məntiqi ilə düşünməz. Çünki o, Allaha təslim olmuşdur, Onun yolundadır və yaxşılığı təmsil edir. O zaman tətbiq olunan zülmə və terrora qarşı laqeyd qala bilməz. Heç bir cinayət törətməmiş günahsız insanları öldürən terrorun, ən böyük düşməni Müsəlmandır. İslam dini, hər cür terroraqarşıdır və elə ilk anda yəni düşüncə mərhələsində terrora mane olur.

Dünyada baş verən hadisələrinözlərinə toxunmadığı müddətcə narahat olmayan insanlar, dinin insanlara aşıladığı fədakarlıq, qardaşlıq, dostluq, dürüstlük və xidmət anlayışından məhrum insanlardır.

İSLAM, ORTA ŞƏRQƏ SÜLHÜ GƏTİRİB – 2

Osmanlıda ədalət və insanpərvərliyi

1514-cü ildə Yavuz Sultan Səlimin Qüdsü və ətrafını fəth etməsi ilə birlikdə, Fələstində təxminən 400 il davam edəcək Osmanlı hakimiyyətibaşladı. Bu dövr, Osmanlının digər əyalətlərində olduğu kimi, Fələstində də sülhü, sabitliyi və “fərqli etiqadlarınbir yerdə yaşaması”nı təmin edəcəkdi.

Osmanlı İmperatorluğu, “millət sistemi” adı verilən bir qayda-qanunla idarə olunurdu və bu sistemin ən təməl xüsusiyyəti, fərqli etiqadlara sahib insanlara, öz etiqadlarınınvə hətta hüquqlarının tələb etdiyi şəkildə yaşamağa imkan verməsiidi. Quranda “Kitab əhli” olaraq bildirilən Xristianlar və Yəhudilər, Osmanlı torpaqlarında xoşrəftarlıq, təhlükəsizlik və azadlıq tapdılar.

TERRORUN KÜTLƏ PSİXOLOGİYASI

Terroristlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri kütlə ruhu ilə hərəkət etmələridir. Kütlə ruhu ilə hərəkət edən insanlar həqiqətən təkbaşına etməyəcəkləri şeyləri edir, şüursuzluq və iradəsizlik içində hərəkət edə bilirlər. Dünyanın bir çox ölkəsindəki terror təşkilatlarında olan ağılsız və cahil insan nəyi nə üçün etdiyini belə bilmədən, kütlənin və şüarların təsiri altına düşərək, sürü psixologiyasında həqiqətən öz iradəsi ilə etməyəcəyi kütləvi cinayətlərə səbəb olur.

Rus anarxiyasının qurucusu olan Mixail Bakunin və şagirdi Neçayev ideal bir terroristi belə təsvir edirlər:
“İdeal terrorist, qanuni və mədəni dünyanın bütün qanuni, mənəvi və digər təşkilatları ilə əlaqəni kəsən insandır... Yalnız birelmi tanıyır: Yox etmək.”(http://www.teror.gen.tr/turkce/propaganda/eleman/ozellikler.html)

Hz. İSA DÜNYAYA QAYIDACAQ


Hz. İsanın yer üzünə ikinci dəfə qayıdışı mövzusu, son həftələrdə Türkiyədə əhəmiyyətli bir məsələ oldu.Bu mövzudakı həqiqəti öyrənmək üçün, əlbəttə Quranda izah edilən həqiqətləri araşdırmaq lazımdır.

Hz. İsanın yer üzünə ikinci dəfə gələcəyi mövzusunda  Quranda əhəmiyyətli sübutlar var. Bunları sıra ilə bu şəkildə araşdıra bilərik:

1-ci Sübut:

”...sənin ardınca gedənləri Qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm...”

DƏQİQƏDƏ 36 MİLYON ƏMƏLİYYAT APARAN FERMENTLƏR

Canlıların bədənlərində hər saniyə sayıla bilməyəcək qədər çox əməliyyat həyata keçir. Bu əməliyyatlar o qədər təfsilatlıdır ki,hər mərhələdə hər şeyənəzarət edən, nizamlayan və hadisələri sürətləndirən “super nəzarət edicilərin” müdaxiləsinə ehtiyac vardır. İnsan bədənindəki bu super nəzarət edicilər, fermentlərdir.
 
 
Hər canlı hüceyrədə, hər biri öz xüsusi işini görən, məsələn DNT köçürməsinəkömək edən, qida maddələrini parçalayan, qidalardan enerji əldə edən, sadə molekullardan zəncir düzəldilməsini təmin edən və bunlar kimi saysız işlər görən minlərlə ferment var.

DÜNYANIN ƏN BÖYÜK DİNİ ARTIQ İSLAMDIR

Son illərdə dünyada cəmiyyətin islam əxlaqına yönəldiyi açıq-aşkar görünən həqiqətdir. Dünya daxilində islama olan maraq hər gün artır, Quranı oxuyub Peyğəmbərimiz (s.ə.v)in həyatını araşdıran bir çox insan özünə din olaraq islamı seçir. Araşdırmalar zamanı və təşkil edilən ictimai yoxlamalara görə insanların həyatında dinin çox əhəmiyyətli yer tutduğunu, əvvəlki zaman ilə müqayisədə çox insanın dini dəyərlərə əhəmiyyət verməyə başladığını və mənəviyyata yönəldiyini göstərir. Dünyanın bir çox ölkəsində yaşanan bu dini şüurlanma və islama yönəlmə, dünya tarixində yeni  dövr başlanğıcının ən əhəmiyyətli işarələrindən biridir.

DİNDAR YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARA ŞƏFQƏT VƏ MƏRHƏMƏT GÖSTƏRMƏK QURANIN AÇIQ BİR ƏMRİDİR

Müsəlmanlar Allahın Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) əvvəl göndərdiyi bütün peyğəmbərlərə iman edər və heç birini digərindən ayırd etmədən sevib hörmət edərlər. Eyni şəkildə bu haqq peyğəmbərlərə könüldən bağlanan və onlarla birlikdə haqqı müdafiə edən səhabələrlərinə də dərin bir sevgi və hörmət bəsləyərlər. Quran ayələrində peyğəmbərlərin səhabələrlərindən bəhs edilən ifadələr belədir:

Ey iman gətirənlər! Allahın (dininin və peyğəmbərinin) köməkçiləri olun! Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə: “Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir?” – demiş, həvarilər də: “Allahın köməkçiləri bizik!” – deyə cavab vermişdilər. Nəhayət, İsrail oğullarından bir tayfa iman gətirdi, bir tayfa isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar qələbə çaldılar.
(Səff surəsi, 14)

 

İSLAMDA DÜŞÜNCƏ AZADLIĞI

Üzərində yaşadığımız dünyada çox fərqli inanclara sahib insanlar vardır. Belə bir
dünyada yaşayan müsəlmanlar, qarşılarındakı insanın inancı nə olursa olsun xoşrəftarlı olmalı, bağışlamalı, ədalətli davranmalıdırlar. İnsanları Allahın dininə gözəlliklə, sülhvə xoşrəftarla dəvət etmək, iman edənlərin üzərinə düşən bir məsuliyyətdir.

İnsanların düşüncə və həyat azadlığını təmin edən və zəmanət altına alan bir din olan İslam, insanlar arasında gərginliyi, anlaşılmazlığı, bir-birlərinin haqqında mənfi danışmağı və hətta mənfi düşüncəni (zənn) daxil olmaqla maneə törədən və qadağan edən əmrlər gətirmişdir. İslam terror və şiddət hərəkətlərinə qəti olaraq qarşı olduğu kimi, insanların üzərində ən kiçik bir təzyiq göstərilməsiniqadağan etmişdir.

HZ. MUSA (Ə.S.) HEKAYƏSİNDƏN AXIR ZAMANA İŞARƏLƏR


Adnan Oktar: Cənabı Allah, Taha surəsində Hz. Musaya deyir ki, “Onu götür və qorxma, Biz onu ilk vəziyyətinə çevirəcəyik.” Yəni Cənabı Allah Hz. Musaya əsası üçün həmişəlik ”qorxma” deyir. Bir qorxu hakim olduğu dövr. Qorxu tərəfdənbilirsiniz ki, Hz. Mehdi (ə.s.), Hz. Musa (ə.s.)ya bənzəyir. Yəni həmişə qorxulacaq hadisələrin olacağı bir mühit olacaq. Hz. Mehdi (ə.s.) cəsur olacaq, lakin mühit qorxulacaq mühit olacaq. “Əlini sinənə apar, bir xəstəlik olmadan, başqa bir möcüzə (ayə) olaraq dümağ bir vəziyyətdə çıxsın.” Ağ bir ələ diqqət çəkilir axır zamanda. O əli, insanlar oturduğu yerdən görəcəklər. O, ağ bir əl, ki, bu Hz. Mehdi (ə.s.)nin əlidir inşaAllah. Axşam vaxtında çıxacaqHz. Mehdi (ə.s.). İnsanlar Hz. Mehdi (ə.s.)ni oturduğu yerdən görəcəklər.

QURAN ƏXLAQINDA MÜSƏLMAN KİŞİ XARAKTERİ


Başqa bir məqaləmizdə indiki dövrdə müsəlman qadınların özlərinə Hz. Məryəmi nümunə olaraq götürmələri lazım gəldiyindən bəhs etmiş, onun həyatı ilə bağlı Qurandan öyrəndiyimiz təfsilatları, davranış və düşüncə formasını, üslubunu anlatmağaçalışmışdıq. Bu yazımızda isə günümüzdə ideal müsəlman kişi xarakterinin necə olmağına dair yer verəcəyik.

HEÇ VAXT VİCDANINIZIN SƏSİNİ EŞİTMƏZLİK ETMƏYİN

İnsan dünyada olduğu müddət boyunca yaşadığı hər hadisəyə göstərdiyi
reaksiyalarla və içindən keçirdiyi fikirlərlə sınanar. Bu sınaq əsnasında qarşısında hər vaxt iki alternativ vardır: Ya daim pis əməli əmr edən nəfsinin səsinə uyğun gələcək ya da özünü bu pis əməldən çəkindirən vicdanının səsini dinləyəcək.

Nəfs, insanı ən kiçiyindən ən böyüyünə qədər yaşadığı hər hadisədə Allahın sərhədlərini aşmağa, üsyana və pis şeyə çağırar. İnsanın öz istək və ehtiraslarını ön plana çıxardaraq Allahın razılığını göz ardı etməsini istər. Və bunu da çox müxtəlif bəhanələr qarşıya qoyaraq hiyləgərcəsinə edər. Belə ki, adam əgər vicdanının səsini dinləməzsə nəfsinin pıçıltılarına dərhal aldanar.

MÜSƏLMANIN HƏYATINDA NAMAZ İBADƏTİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

 
 
İmanlı  bir insan ibadətlərinə göstərdiyi diqqəti ilə bilinər. Allah (c.c.)ın vacib etdiyi namaz, oruc, və dəstnamaz ibadətlərini həyatı boyunca həvəslə davam etdirər. Allah (c.c.) saleh Müsəlmanların ibadət həvəsini bir çox ayəsində belə xəbər verir. Bu ayələrdən biri belədir:
 
Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün (bu yolda bütün əziyyətlərə) səbr edir, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən (yoxsullara, ehtiyacı olanlara) gizli və aşkar xərcləyir, pisliyin qarşısını yaxşılıq etməklə alırlar (pisliyin əvəzində yaxşılıq edirlər) – məhz onları (gözəl) axirət yurdu – gözləyir. (Rad surəsi, 22)

SATANİZMİN İDEOLOJİ TƏMƏLİ: DARVİNİZM

Satanizm, şiddəti və vəhşiliyi dini ayin halına gətirən azğın bir ideologiyadır. Şeytanı ilah qəbul etdiklərini söyləyən satanistlər, insanlıqdan kənar fəaliyyətlərivə qanlı cinayətləri bir ibadət düşüncəsi ilə yerinə yetirirlər.

Bir çox insan satanizm deyildiyində bunu yalnız psixoloji nöqteyi-nəzərindən gənclər arasında məşhur olan, mistik bir axın olduğunu düşünür. Ya da baxdığı filmlərin təsiri ilə satanistlərin sadəcə qəribə ayinlərə sahib, ağlıyerində olmayan insanlar olduğunu düşünür. Satanistlərin əsası vəhşilik olan, vahiməli ayinlərə sahib olduqları doğrudur. Ancaq bir çox insanın diqqət etmədiyi bir şey, satanizmin keçmişi 1800-cü illərə qədər uzanan materialist, şiddət tərəfdarı və ateist ideologiya olduğudur. Üstəlik bu ideologiyanın dünya səviyyəsində çoxlu sayda tərəfdarı var.

  

MÜSƏLMANIN HƏR DƏQİQƏ, HƏR SAAT ÜZƏRİNDƏ DÜŞÜNMƏLİ OLDUĞU MƏLUMATLAR

“... Rəbbini çox yad et və səhər-axşam Onun şəninə təriflər de.”
(Ali-İmran Surəsi, 41)
 
“Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma.” (Əraf Surəsi, 205)
 
“...Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır.”(Rəd Surəsi, 28)

GƏLƏCƏK QORXUSU

Din əxlaqı səmimi olaraq yaşandığında  insanlar  bir çox dərd və narahatlıqdan təbii şəkildə xilas olar və hamı dinc və rahat bir həyat sürər.

Möminlərdən başqa demək olar ki, bütün insanlar həyatlarının qabaqkı dövrlərində özlərini gözləyən hadisələrlə maraqlanar və bir çox pis ehtimalı düşünüb narahat olarlar. Bu, onları ciddi şəkildə təşvişə salar və narahat edər. Bundan başqa insanların əksəriyyətinin yaşadığı gündəlik narahatlıqlar da vardır ki, bunları da gələcək qorxusuna daxil etmək mümkündür. Kiçik yaşlarda bu vəziyyət dərs tapşırıqlarından, dostluq əlaqələrindən və şifahi imtahan kimi sadə problemlərdən ibarətdir. Ancaq yaş artdıqca insanlar üçün problemə çevrilən, onları qorxudan məsələlər də çoxalır. (Harun Yəhya, “Adamlıq Dini”)

DÖVLƏTİ VƏ MİLLƏTİ YIXAN DİNSİZLİK TƏHLÜKƏSİ

Din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə əxlaqi və ailəvi dəyərlər zamanla etibarlığını itirər. Yaxşılıq və pislik anlayışları fərdi mənfəət və çıxarlara görə şəkillənməyə başlayar. Bu səbəblə də zaman içində rüşvət, oğurluq və dövlətə itaətsizlik kimi əxlaqdan uzaq davranışlar yayılaraq dövlətin və millətin təhlükəsizliyini və bütünlüyünü hədələyən bir ünsür halına gəlir.

Bir milləti bir yerdə tutan, dövləti güclü edən ən əhəmiyyətli ünsürlərdən biri mənəvi dəyərlər və din əxlaqıdır. Keçmişi və mədəniyyəti nə qədər qədim olsa da mənəvi və dini dəyərlərin zəifləməsi, bir cəmiyyətdə pis işlərin baş göstərməsini, anarxiyanın ortaya çıxmasını, daha sonra da bölünməyi və yox olmağı qaçılmaz bir hala gətirər. Tarix güclənib, yüksəlib, zənginləşib, böyüyüb lakin mənəvi dəyərlərinə olan bağlılığını itirməsindən ötəri varlığını itirmiş cəmiyyətlərin nümunələri ilə doludur.

FƏZADAKI MƏSAFƏLƏR ALLAHIN ELMİ İLƏ NİZAMLANMIŞDIR

Göy cisimlərinin fəzadayayılması və aralarındakı nəhəng boşluqlar dünyada canlı həyatın mövcud ola bilməsi üçün vacibdir. Göy cisimləri arasındakı məsafələr dünyadakı həyatı dəstəkləyəcək şəkildə bir çox universal güclə ahəngdar olanbir hesab daxilindəyerbəyer edilmişdir.

Yer planeti, bildiyimiz kimi Günəş Sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem, kainatın içindəki digər ulduzlara görə orta kiçiklikdə bir ulduz olan Günəşin ətrafında fırlanmaqdaolan doqquz planetdən və onların əlli dörd peykindən meydana gəlir. Dünya, sistemdə Günəşə ən yaxın üçüncü planetdir.

ÖLÜM ANINDA İNKAR EDƏNLƏRİN YAŞADIQLARI PEŞMANÇILIQ


Yaşadıqları müddətdə insanlara Allah (c.c.)dan qorxub çəkinmələrini, sonsuz cənnət və cəhənnəm həyatının varlığını, hesab günü üçün hazırlıq etmələrinin vacib olduğu bir neçə dəfə xatırladılar. Ancaq inkarçılar bu çağrılara hər dəfə mənfi cavab verər vəbu qiymətli öyüddən faydalanmazlar. Məhzbu səbəblə də, ölümlə qarşılaşdıqlarında yaşadıqları böyük peşmançılığın əsl səbəblərindən biri, “öz əlləri ilə” özlərini belə bir vəziyyətə soxmuş olmalarıdır. Kimsə onları məcbur etməmişdir, ancaq onlar bu pis sonu özləri hazırlamışdır. Ölüm anı ilə birlikdə inkarçılar böyük bir əzab çəkməyə başlayarlar. Bu əzabın başlanğıcı, Allah (c.c.)ın ayələrdə bildirdiyi kimi, ölüm anında yaşanan böyük qorxudur. O gün insanların yaşadığı qorxunu Rəbbimiz belə xəbər verir:
(Ölüm qorxusundan) ayağı-ayağına dolaşacağı zaman, aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır.(Qiyamət Surəsi, 29-30)

İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XOR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR

Bu dünyadakı imtahan mühitində xüsusi olaraq yaradılmış bir birlik vardır. Bu kəslər, heç bir məlumata dayanmadan, heç bir yol göstəriciləri olmadan Allaha qarşı mübarizə içində olan, möminlərə çətinlik çıxaran, üsyan içində yaşayan inkarçılardır. Allah onlara dünya həyatında müddət verər. Onlar isə, özlərini güclü zənn edən, lovğalanan insanlardır. Özlərini möminlərdən üstün olduğuna inanar, böyüklük göstərərlər. Özlərini bu cür böyük göstərdikləri və Allaha qarşı üsyan etdiklərinə görə Uca Allah dünyada və axirətdə onlara ən böyük cəza olaraq “alçaldılmağı” layiq görmüşdür.

ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜK

Quranın bənzərsiz üslubu və ehtiva etdiyi üstün hikmət, onun aləmlərin Rəbbi olan Allahın sözü olmasınıbir daha təsdiq edir. Bunların yanında, Quranın Allah qatından göndərildiyini isbat edən bir çox möcüzəvi cəhətlər vardır. Bu cəhətlərdən biri, 20-ci əsr texnologiyası ilə aydınlaşdırılan bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Quranda xəbər verilməsidir. Quranın elmi möcüzələrini başa düşmək üçün, ilk növbədə bu ilahi kitabın göndərildiyi dövrdəki insanların elm səviyyəsinə bir nəzər salmaq lazımdır. Quranın göndərildiyi 7-ci əsrdə, ərəblər elmi məsələlərlə bağlısaysız xurafata və batil inanca sahib idi. Kainatı və təbiəti tədqiq etmək üçün texnologiyaya malik olmayan ərəblər, nəsildən-nəslə ötürülən əfsanələrə inanırdılar. İnsanların astronomiya, fizika ya da biologiya haqqında çox az şey bildikləri belə bir dövrdə göndərilən Quran, kainatın yaradılışından insanın meydana gəlməsinə, atmosferin quruluşundan, yer üzündəki tarazlıqlara qədər bir çox mövzuda əsas məlumatlar əhatə etməkdə idi.

TƏK İLAHIN ALLAH OLDUĞUNU HEÇ VAXT UNUTMAYIN

Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. (Tövbə Surəsi, 67)İnsan sahildə qumdan düzəlmiş bir qala görsə mütləq bunu edən birinin olduğunu düşünər. Bu qalanın, dalğaların və küləklərin təsiri ilə təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini isə ancaq cahil olan biri müdafiə edə bilər. Kainatda var olan hər şeydə aydıngörünən bir dizayn vardır. Üstəlik bu dizayn sahildəki qumdan yaradılmış qala ilə qarşılaşdırılmayacaq qədər mükəmməl, üstün və genişdir. O halda qarşımıza çıxan həqiqətaçıq-aşkardır: Kainatın üstün bir Yaradıcısı vardır. Bu yaradıcı, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.

İNSANIN YARADILIŞINA ƏN UYĞUN OLAN DİN: İSLAM DİNİ

İnsan yarandıqdan bəri mərhəmətdən, sevgidən, şəfqətdən və gözəl əxlaqın hər şəklindən xoşlanar. Özünə həmişə bu şəkildə davranılmasını istəyər. Zülmdən, əxlaqsızlıqdan və pisliyin hər cüründən nifrət edər və onlardan uzaq olmağa çalışar. Belə hiss etməsi, Allahın diləməsi ilədir. Allah, insanın fitrətini, vicdanını bu şəkildə yaratdığı üçün insan, gözəllikdən xoşlanıb pis şeylərdən uzaq olar.

Allahın Quranda əmr etdiyi əxlaq xüsusiyyətləri bunlardır; mərhəmətli, şəfqətli, ədalətli, etibarlı, dürüst, təvazökar bir insan olmaq və zülmdən, haqsızlıqdan, pislikdən çəkinməkdir. Digər bir deyişlə, Allahın seçib bəyəndiyi İslam diniylə insandan istədikləri ilə, insanların təbii olaraq yaşamaq istədikləri, açar və onun açdığı kilid kimi, bir-birinə tam bir uyğunlaşma halındadır. Allah bu həqiqəti Quranda belə xəbər verir:

AXİRƏTDƏKİ PEŞMANLIQ

Dünyada ikən dindən uzaq yaşayan insanlar, axirətdə dünyada keçirdikləri hər dəqiqənin hər an peşmanlığını çəkəcəklər. Çünki dünyada bir çox dəfə xəbərdarlıq və doğru yola dəvət edilmişlər. Özlərinə verilən müddət içərisində düşünə biləcəkləri və doğrunu tapa biləcəkləri üçün çox zamanları olmuşdur. Ancaq bu anlara həmişə elə-belə yanaşmış, xəbərdar edildiklərində dinləməmiş və dünya həyatının heç vaxt sona çatmayacağı kimi bir hissə qapılaraq axirəti unutmuşlar. Cəhənnəmlə qarşılaşdıqlarında isə artıq geri dönüb düzəliş etmək imkanı tapa bilməyəcəklər.

 

ƏRƏBCƏ BİLƏN MÜKƏMMƏL MÜSƏLMANDIR, BİLMƏYƏN QÜSURLUDUR MƏNASINI VERMƏZ

Saleh bir Müsəlman olmağınən əhəmiyyətli şərtlərindən biri səmimiyyətdir. Təqva sahibi bir mömin olmaq üçün əhəmiyyətli olan ərəbcə bilmək və ya bilməmək deyil, Allahı çox sevmək, Allahdan çox qorxmaq, Allahın razılığının ən çoxunu axtarmağı məqsəd qoymaqdır. Hər ərəbcə bilənin yaxşı müsəlman olacağı və ya ərəbcə bilməyənin də müsəlman ola bilməyəcəyi kimi bir şeydən söhbət gedə bilməz. Dünyada təxminən 280 milyon insan ərəbcə danışır. Bu insanlar, ərəbcənin qrammatikasını, söz quruluşunu, düz oxumasını çox yaxşı bilirlər. Amma bu insanların böyük bir qismi ateist olmaqda, materializmi müdafiə etməkdə ya da kommunizm, faşizm kimi din əxlaqına uyğun olmayan ideologiyaları mənimsəməkdədir. İraqda, Misirdə, Liviyada, Suriyada, Əlcəzairdə, Fasda, Tunisdə keçmişdə müsəlmanlara təzyiq tətbiq edən, çox sayda müsəlmanın həbsxanalarda ağır şərtlərdə tutulmasına səbəb olanlar da çox yaxşı ərəbcə bilirlər.

ŞEYTANIN ƏMRİ: “DÜŞÜNMƏYİN”!

Düşünmə qabiliyyəti insana qısa dünya həyatında verilən ən böyük nemətlərdən biridir. Çünki insan ancaq dərin düşünərək Allahın sonsuz gücünün, kainatdakı qüsursuz sənətinin fərqində olur. Düşünən bir insan dünya üzərindəki hər bir şeyin bir çox hikmətlə yaradıldığını, ölümün yaxın olduğunu və dünya həyatında yerinə yetirməsi lazım olan bəzi məsuliyyətləri olduğunu qavrayar. Quranda bir çox ayədə ancaq düşünən insanların öyüd ala biləcəyi, Allahın varlığının dəlillərini ancaq onların görə biləcəyi bildirilmişdir. Necə ki, Quranın nazil edilmə məqsədi “(Ya Peyğəmbər! Bu Quran) sənə nazil etdiyimiz mübarək (xeyir-bərəkətli) bir Kitabdır ki, (insanlar) onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də (ondan) ibrət alsınlar! (Sad surəsi, 29)” ayəsində xəbər verildiyi kimi, insanların yaxşı düşünmələridir.

DİNSİZLİYİN İQTİSADİYYATI

İndiki vaxtda ən çox danışılan mövzuların başında iqtisadi problemlər dayanır. Dünya üzərindəki insanların böyük bir hissəsi aclıq sərhədində yaşayır, bir çox ölkə köməkolmadan varlığını davam etdirə bilmir. Ölkələrin yalnız kömək almaları da kafi deyil, çünki bu köməklərin faizlərini ödəyə bilmədikləri üçün çox daha böyük problemlərlə qarşı-qarşıya qalmaqdadırlar.

Sağlamlıqdan təhsilə qədər hər mövzu çox böyük bir maddi güc tələb edir. Amma bu gün ən zənginindən ən kasıbına qədər bütün ölkələrdə çox böyük bir iqtisadi böhranınyaşandığını, işsizliyin artdığını görürük. Bir tərəfdə çox böyük bir zənginlik, pozğunluq, israf və bunun nəticəsində də degenerasiyanın hər cürü yaşanarkən, digər tərəfdə də insanlar tək bir çörək üçün bir-birləri ilə döyüşürlər. Həmişə bu mövzularda yazılar yazılır, simpoziumlar təşkil edilir, yığıncaqlar keçirilir, amma köklü bir həll tapılmır; hətta aclıq və səfalət gün keçdikcə daha da artır.

İSLAM TƏZYİQ VƏ MƏCBURİYYƏTDƏN UZAQ, SÜLH VƏ TOLERANTLIQ DİNİDİR

Son dövrlərdə bəzi yerlərdə İslam əxlaqı haqqında səhv bir fikrin hakim olduğu görülür. Şübhəsiz ki bu vəziyyət, din əxlaqındakı məlumat əksikliyindən ya da səhv məlumatlandırılmalardan qaynaqlanır. Bu fikrə sahib olanlar, özlərinə “din əxlaqına görə yaşayan bir cəmiyyətin təzyiq altında yaşayacağı” yanılması təlqin edildiyi üçün bu üstün əxlaqın bir cəmiyyətə gətirəcəyi gözəlliklərin lazımı qədər önəm vermirlər. Halbuki bu səhv düşüncənin əksinə, Uca Rəbbimiz Quranda bildirdiyi əxlaq təzyiqdən və məcbur etmədən uzaq, sevgiyə, hörmətə, ədalətə dayanan üstün bir əxlaqdır. Bunun nəticəsi olaraq da islam tarixi, dəyərli Peyğəmbərimiz Hz. Muhamməd (s.ə.v.)-in və digər İslam böyüklərimizin hər fikirdən və inancdan insana qarşı tolerant nümunələri ilə doludur.

YAXŞI İNSANLAR MÜNAQİŞƏLƏRDƏN QAÇARAQ BİRLİK OLMALIDIRLAR

Birlik, həmrəylik, dostluq, fədakarlıq, köməkləşmə və buna bənzər xüsusiyyətlər Quran əxlaqının təməlini meydana gətirən gözəlliklərdən bəziləridir. İslam dinində insanlar həmişə xoşxasiyyətli, sevgi və barış dolu, insanların bir-birlərinə qarşı anlayış göstərdikləri, dinc bir mühitdə yaşayarlar. Bu xüsusiyyətlərə sahib olanlar isə hər zaman surətlə inkişaf edər və güc qazana bilərlər. Çünki, birlik və bərabərlik təmin edildiyində, cəmiyyətin fərdləri güc və enerjilərini müzakirələrə, qarşıdurmalara, döyüşlərə deyil, həmişə xeyir və gözəllik dolu işlərə istiqamətləndirəcəklər. Ayrıca hər kəsin əməyini, gücünü, həvəsini, bir-birinə maddi və mənəvi olaraq dəstək verdiyi işlərdə böyük bir bərəkət və gözəllik meydana gələcək. Ancaq hər şeydən əhəmiyyətlisi birlik və bərabərlik içində xeyir üçün çalışan insanlara Allah qatında kömək, dəstək və güc veriləcəyi müjdələnmişdir. Bu səbəblə Allah bəzi ayələrində möminlərə bir-birləri ilə mübahisə etməməklərini, yoxsa güclərinin gedəcəyini və zəif düşəcəklərini xatırlatmışdır. Bu ayələrdən biri belədir:

DİNSİZLİYİN SƏBƏB OLDUĞU CİNAYƏTLƏR

İslam əxlaqından uzaq olmağın gətirdiyi zərərlərdən biri də, insanlar arasında mərhəmətsizliyin, kinin, hersin və zülmün hakim olmasıdır. Bu cür insanlar, öz mənfəətləri vacib olduğundan bir kimsəyə qarşı duyduğu kin və ya heç bir səbəb yox ikən rahatlıqla cinayət işləyə bilərlər.

Haqsız yerə bir insanın canına qıyan, soyuqqanlılıqla ardıcıl cinayətlər işləyən, ani bir hirs ya da qısqanclıq böhranı nəticəsi ilə ən yaxınını və ya heç tanımadığı birini öldürən, hətta bu işi pulla edən insanların sayı, günümüzdəolduqca çoxdur. Qəzetlərdən və televiziyalardan bir gün belə əksik olmayan cinayət xəbərləri cəmiyyətdəki, dinsizlikdən qaynaqlanan degenerasiyanın çox açıq bir göstəricisidir.

DİN İLƏ İNSAN ARASINDAKI AÇAR-QIFIL UYĞUNLAŞMASI

İnsan mərhəmətdən, sevgidən, şəfqətdən və gözəl əxlaqın hər şəklindən xoşlanar. Özünə həmişə bu şəkildə davranılmasını gözləyər. Zülmdən, əxlaqsızlıqdan və pisliyin hər cüründən nifrət edər və uzaqlaşar. Belə hiss etməsi, Allahın diləməsi ilədir. Allah, insanın fitrətini, vicdanını bu şəkildə yaratdığı üçün insan, gözəllikdən xoşlanıb pislikdən uzaqlaşar.

Allahın Quranda  mərhəmətli, şəfqətli, ədalətli, etibarlı, dürüst, təvazökar bir insan olmağı və zülmdən, haqsızlıqdan, pislikdən çəkinməyi əmr etmişdir. Bu Quran əxlaqının xüsusiyyətləridir. Digər bir deyişlə, Allahın İslam dininin hökmləri ilə bildirdiyi əmrləri ilə insanların təbii olaraq yaşamaq istədikləri, açar və onun açdığı kilid kimi, bir-birinə tam bir uyğunlaşmış vəziyyətdədir. Allah bu həqiqətiQuranda belə xəbər vermişdir:

CAHİLLİYİN EHTİRASI: DÜNYADA SONSUZA QƏDƏR YAŞAMAQ İSTƏYİ

Ömürlərini sonsuz yaşamaq ehtirası ilə və dünya həyatının arxasından qaçaraq sərf edəncahil insanların itirdikləri, heç dada bilmədikləri bir zövq vardır. Bu, Allahın razılığına uyğun hərəkət etmənin, Onun sevgisini, dostluğunu və yaxınlığını ümid etmənin verdiyi həyəcandır.

Quranda bildirilir ki, cahil cəmiyyət Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər (Ənam Surəsi, 91) ya da Onu unudub saymırsınız? (Hud Surəsi, 92)düşüncəsinin hakim olduğu insanlardan ibarət yaranan bir cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin üzvləri bəzən özlərini "mədəni" olaraq göstərsə də, Allahı lazımıncatəqdir edə bilmədikləri, axirətə inanmadıqları və tanımadıqları, öz yaradılışlarının məqsədi haqqında düşünmədikləri və bunu anlamaqdan da uzaq olduqları üçün əslində "cahil"dirlər. Bu “cahil” cəmiyyət mənsublarının sahib olduğu bir çox səhv məntiq hörgüsünün yanında ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri, “heç ölməyəcəkmiş” şəkildə yaşamağı planlamalarıdır.

QURANDA XRİSTİANLIQ VƏ YƏHUDİLİK TƏBLİĞATI YOXDUR!

“Allah Quranda bütün peyğəmbərləri üstün əxlaqları ilə tərifləmiş, bu mübarək qulların Öz Qatında seçilmişvə şərəfli olduqlarını xəbər vermişdir.”

“Biz Allaha, bizə nazil olana (Qurana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun övladına (əl-əsbat) göndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən (bütün) peyğəmbərlərə verilən şeylərə inanmışıq. Onlardan heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən müsəlmanlarıq!”(Bəqərə Surəsi, 136)

DOĞRU YOLU TAPMANIN SİRLƏRİ

Kimlərin doğru yolda olduqları Allahın Quranda bildirdiyi sirlərdəndir. İslamda nəzərdə tutulan gözəl əxlaqa uyanlar, Allahın doğru yoluna gələrək, cənnətində saxladığıqullardır.
 
Yer üzündəki hər insanın özünə görə doğruları və səhvləri olur. Hər birinin doğrularını təsbit etmədəki qaynağı isə fərqlidir. Kimi oxuduğu bir kitabı, kimi ətrafında gördüyü bir insanı, kimi bir siyasətçini, kimi isə bir fəlsəfəçini özünə rəhbər edər. Halbuki, Allahın insanlar üçün təyin etdiyi ən doğru və insanı qurtuluşa qovuşduracaq yeganə yol İslamın gətirdiyi gözəl əxlaqdır.

İKİ YOL, İKİ MƏQSƏD, NECƏ BİR DOST?


Biz ona “iki yolu (xeyir və şər, küfr və iman yollarını) göstərmədikmi?! (Bələd Surəsi, 10)
 

QURAN ƏXLAQINA UYĞUN OLMAYAN BİR DAVRANIŞ: LAQEYDLİK

Böyük təhlükələr, fəlakətlər, epidemiya xəstəlikləri, ölüm bir çox insana təsir edən, düşünməyə sövq edən bu kimi son dərəcə ibrət verici hadisələr bəzi kəslərin vicdanlarında ciddi bir təsir oyandırmaz. İçərilərindən bəziləri üçün bunlar, yalnız seyr edilib keçilən bir mövzu xüsusiyyəti daşıyar. Belə bir laqeydlik içində yaşayan adam, çox əhəmiyyətli hadisələr qarşısında da qəflət içində olar; bunlardan heç təsirlənməyərək, üzərində düşünmədən keçə bilər və gündəlik həyatına davam edə bilər. Əlbəttə hadisələrdən təsirlənmək, nəzərdə tutulan çaxnaşmaya düşmək, kədərlənmək, romantikləşmək və ya düşünmədən rəftar etmək deyil. Nəzərdə tutulan, bəzi kəslərin əhəmiyyətli hadisələr qarşısında belə heç nəyə məhəl qoymadan həmişəki rəftarlarını davam etdirmələri, bunlardan ibrət götürməməkləri və öz adlarına bir dərs çıxarmamaqlarıdır.

HƏRƏKƏT ETMƏNİN, YUYUNMANIN VƏ SU İÇMƏYİN SAĞLAMLIĞA FAYDALARI

Quranda diqqət edilən davranışlardan biri, Hz. Əyyuba  gələn bir vəhyi izah edən ayələrdə bildirilər:
 
(Ya Peyğəmbər!) bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinəmüraciətləbelədemişdi “Şeytan mənəbəla vəəzab toxundurmuşdur! ” (Ona belə buyurduq:) “Ayağını yerəvur! Bu, (yerdən çıxan bulaq) yuyunacaq vəiçiləcək sərin sudur!“ (Əyyub o su ilə  qüsl edib ondan içən kimi bütün xəstəlikləri getdi). (Sad Surəsi, 41-42)

QURAN ƏXLAQINI YAŞAMAĞIN NƏTİCƏSİ: ƏMİN-AMANLIQ VƏ XOŞBƏXTLİK

İnsan, yaradıldığı  andan  xoşbəxt və dinc yaşamaq istər. Allahın Quranda bildirdiyi əxlaq quruluşu, insanın fitrətinə ən uyğun həyatı təqdim edər. Quran əxlaqı xaricindəki yolların hamısı insanın narahat həyat sürməsinə səbəb olar.

Yaşları, peşələri, ictimai mövqeləri hər nə olursa olsun, Quran əxlaqından uzaq cəmiyyətlərdə yaşayan insanların heç biri tam mənası ilə xoşbəxt və dinc bir həyat davam etdirə bilməzlər.

YAŞADIĞIMIZ DÖVR KEÇMİŞ QÖVMLƏRİN AZĞINLIQLARININ BÜTÜNLÜKLƏ BAŞ VERDİYİ AXIRZAMANDIR

Tarix boyu yaşamış bütün xalqlara Uca Allahın vədinə uyğun olaraq xəbərdarlıq edilmişdir. Bu xalqların hamısına, Allahın iznilə, onlara Uca Rəbbimizin varlığından və qüdrətindən bəhs edən elçi göndərilmiş, onlara Yaradılışın dəlilləri göstərilmişdir. Allahın adətullahına müvafiq olaraq elçi göndərilən hər xalqın içindən mütləq Peyğəmbərlərə və elçilərə qarşı çıxan, Allahın Uca varlığını var gücü ilə inkar edən inkarçılar çıxmışdır. Uca Allah bu xalqların bəzilərini bizə Quranda xəbər vermişdir. Quranda bildirilən və təbliğ edilən xalqların inkarçıları hər qövmdə fərqli xüsusiyyətlərinə görə ön planda olmuşdurlar. Hz. Səmudun (ə.s.) qövmünün inkarçıları tərəzini və çəkini əskildən mənfəətçi və saxtakar insanlardan ibarət idi. Hz. Lutun (ə.s.) qövmünün inkarçıları həyasızca cinsi pozğunluq və homoseksuallıqla məşğul olurdular. Hz. Musanın (ə.s.) təbliğini dinləyərkən Firon hərbi və sosial cəhətdən çox güclü olduğuna inanmış, təkəbbür və lovğalıq hissi onu və tərəfdarlarını inkara sürükləmişdir. Hz. İbrahim (ə.s.) onu dinləməyən inkarçı və bütpərəst qövmü tərəfindən oda atılmışdır. Uca Allah bütün peyğəmbərləri bu çətin şəraitlə imtahan etmiş, bir çox peyğəmbərə iftira atılmış, haqsız yerə yurdlarından sürgün edilmiş, həbs olunmuş, hətta bəziləri şəhid edilmişdir. Ancaq Allah Qatında üstün olanlar həmişə peyğəmbərlər və onlara tabe olan saleh möminlər olmuşdur. Peyğəmbərlərin əleyhinə ağılsızlıqla tələ quranlar isə həm dünyada, həm də axirətdə acı əzabla qarşılaşmışlar.

ÜMİTVAR OLMAQ BİR MÖMİN XÜSUSİYYƏTİDİR

"Əlinizdən gəldikcə dünya işləriylə çox məşqul olmayın. İbadət üçün özünüzə vaxt ayırın. Çünki kimin məqsədi sırf dünya olsa, Allah işlərini dağıdar. Kasıblığı davamlı ağlına gətirər. Kimin də məqsədi axirət isə, Allah işlərini düzəldər, dincliyini artırar. Zənginliyi ürəyinə yerləşdirər. Haqqında xeyirli olan hər şeyi sürətlə ona yaxınlaşdırar." (Hz. Məhəmməd (s.ə.v))

İman edən bir kimsə, hər şeyini itirmiş olsa da, yenə də ən kiçik bir ümidsizliyə qapılmadan, səbirlə, şövqlə hər şeyə ən başdan başlaya bilər. Sahib olduğu bu şövq, imanından, Allaha qarşı duyduğu sevgi və etibardan, Quran əxlaqını mənimsəmiş olmasından və dünya həyatının keçiciliyini qəti olaraq qavramış olmasından qaynaqlanar. Gələcəkdən yana həmişə ümitvar olan rəftarı, hadisələrin həmişə gözəl istiqamətlərini görən tutumu həyatı boyunca qarşılaşdığı bütün hadisələrdə özünü göstərər.

MÜSƏLMANLAR, MÜVƏFFƏQİYYƏTƏ ÇATMAQ ÜÇÜN ALLAHIN MÜƏYYƏN ETDİYİ VAXTA QƏDƏR GÖZLƏMƏLİDİRLƏR

Quranda Uca Rəbbimizin ayələrində işarə etdiyi sirlərdən biri də budur ki,  bir işin nəticələnməsi üçün möminlər səbrlə gözləməlidirlər. Müqəddəs Kitabımız Qurana baxdıqda, Peyğəmbərlərin də, saleh Müsəlmanların da vəd edilən müvəffəqiyyətə çatmaq üçün müəyyən müddət gözləmələri nəsihət edilmişdir. Belə ki, Peyğəmbərlərin həyatlarına nəzər saldıqda da bu mühüm  həqiqət aydın olur. Sevimli Peyğəmbərimizə (s.ə.v.) ilk vəhy qırx yaşında ikən gəlmişdir. Hz. Musa üçün Allah qırx günlük gözləmə müddəti təyin etmişdir. Ayədə Allah bunu belə xəbər verir:
 
Musa ilə otuz gecə barədə vədələşdik, sonra ona daha bir on gün də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin təyin etdiyi müddət tam qırx gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: “Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, islah etməyə çalış və fitnə-fəsad törədənlərin yolu ilə getmə!” (Əraf surəsi, 142)

MÜASİR ELMİN İSLAMDA MƏNŞƏLƏRİ

14 əsr bundan əvvəl Allah bütün insanlığa bir yol göstəricisi olan Quranı endirdiyində Ərəblər, batil inanclara sahib, cahil bir insan qövmü idi. Quranın işığı sayəsində bu batil inancdan qurtuldular və ağlın yolunu izləməyə başladılar. İslamla birlikdə mədəniyyət öyrəndilər. Təkcə Ərəblər deyil, İslamı qəbul edən bütün topluluqlar cahillik dövrünün qaranlığından sıyrılıb aydınlandılar. Bunun nəticəsində İslamın ilk dövrlərində dünya tarixində görülmüş ən təsir edici inkişaflardan biri yaşandı. Daha əvvəldən tək bir şəhəri belə uyğunluq içində yönləndirməyi bacara bilməyən Ərəblər Afrikadan Orta Asiyaya qədər uzanan bir dünya imperatorluğunu idarə etməyə başladılar. Bu imperatorluğun ən əhəmiyyətli yalanlarından biri tarixdə o günə qədər bənzəri görülməmiş bir elmi mərhələ qeyd etmiş olması idi. Avropa Orta əsrlər qaranlığını yaşadığı bir dövrdə İslam dünyası möhtəşəm bir elmi miras meydana gətirdi. Tibb, cəbr, həndəsə və hətta sosioloji dünyada ilk dəfə sistematik şəkildə İslam mədəniyyəti içində inkişaf etdi.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN DİLİNDƏN ''İMANI ZƏİF, DÜNYA HƏYATI İLƏ XOŞ VAXT KEÇİRƏN MÜSƏLMAN MODELİ”NİN SƏHVİ

Bəzi yerlərdə Qurani-kərimdə bildiriləndən tamamilə fərqli, monoton və son dərəcə şövqsüz bir müsəlman modelinin mənimsənildiyi görülür. İmanı zəif olan, özünü bəyənən, din əxlaqının təbliğ edilməsi mövzusunda maraqsız davranan bu insanların ən böyük səhvlərindən biri dünya həyatının evlənmək, uşaq sahibi olmaq, uşaqlarını böyütmək və pul qazanmaqdan ibarət olduğunu zənn etmələridir. Şübhəsiz, bunlar islam əxlaqına uyğun davranışlardır. Ancaq burada səhv olan bir möminin uca Allaha olan məsuliyyətlərini unudaraq, yalnız evlənməyi və uşaq sahibi olmağı düşünüb Allahın verdiyi malı Allah yolunda istifadə etməkdən boyun qaçırması və din əxlaqını təbliğ etməyin yerinə bütün vaxtını digər müsəlmanlar haqqında dedi-qodu etmək kimi fəaliyyətlərlə keçirməsidir.

GÜNDƏLİK HƏYATDA ROMANTİKLİK NƏDİR?

Romantikliyi, adamın, ağlın və məntiqin tələb etdiyi doğrular istiqamətində deyil, duyğularının istiqamətləndirməsiylə hərəkət etməsidir. Romantiklik, ümumiyyətlə hər insanda dəyişik sıxlıqda hakim olmasına baxmayaraq, dindən uzaq cəmiyyətlərin bütün fərdlərində var olan ruhi bir xəstəlikdir. Qurandan uzaq, dini yaşamayan bir kimsənin özünü romantizmdən tam mənada qurtarması mümkün deyil. Çünki romantiklik ancaq, insanın ağlıyla, yəni Quran əxlaqıyla hərəkət etməsi nəticəsində ortadan qalxa bilər.

HZ. HUD

Allah Hz. Hudu Ad qövmünə elçi olaraq göndərmişdi. O da qövmünə Allahın göndərdiyi etibarlı bir elçi olduğunu, etdiyi təbliğ qarşılığında heç bir qarşılıq gözləmədiyini ifadə etdikdən sonra, insanları Allahdan qorxub çəkinməyə çağırmışdır.

Hz. Hud  qövmünü təbliğ edərkən daha əvvəlki elçilərdə olduğu kimi ona da  müxtəlif böhtanlar atılmışdır. Məsələn qövmü Hz. Huda “ağılsız” olduğunu iddia etmişdir. Hz. Hud özünə bu çirkin böhtanı atan qövmünə qarşı əxlaqi üstünlüyünün bir gösrəricisi olan son dərəcə yetkin və şəfqətli bir üslubla cavab vermişdir

Hud dedi: ”Ey camaatım! Mən heç də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm! Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm.” (Əraf Surəsi, 67-68)

DƏCCALIN QURDUĞU TƏLƏLƏR DƏ ALLAHIN İZNİ İLƏDİR

Bu həqiqət heç bir zaman unudulmamalıdır: Bir əsr yarımdır insanları aldadan Darvinizm fitnəsinin qaynağı olan dəccal, Allahın nəzarətində olan bir varlıqdır. Dəccaliyətin yəni masonluğun fitnəsi, səmimi iman edənlər xaric, az qala haradasa bütün insanları içinə ala biləcək böyüklükdə bir fitnədir. Lakin masonların tələsi nə qədər böyük olursa olsun, ağılda tutulması lazım olan həqiqət, qurulan bütün tələlərə ən gözəl qarşılığı verəcək olanın Uca Allah olduğudur. Allah, insanları sınamaq, saleh Müsəlmanları ortaya çıxarmaq, onları öyrətmək və daha bir çox hikmət lazımınca, şeytanın yer üzündəki fəaliyyətlərini və dolayısilə dəccaliyəti də qədər içində var etmişdir və dəccaliyət mütləq məğlub olacaq şəkildə yaradılmışdır. Bu səbəbdən inkar edənlərin tələləri, Allahın icazəsi ilə, heç bir zaman müvəffəqiyyətə çata bilməyəcək. Allah, bir ayəsində bu sirri belə xəbər verməkdədir:

DƏCCAL SİSTEMİ İSA MƏSİHİN VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURU ÜÇÜN XÜSUSİ OLARAQ YARADLMIŞDIR


Uca Rəbbimiz, dünya həyatının sonunun yaxınlaşdığı axır zaman adı verilən dövrdə, bütün çətinliklərin, döyüşlərin, terror, degenerasiya və qorxuların hökm sürdüyü bir zamanda, dünyaya mübarək bir şəxsi göndərəcək və onun vəsiləsiylə hər cür zülmü və ədalətsizliyi sona çatdıracaq. Bu mübarək şəxs Hz. Mehdi (ə.s.)-dır. Hz. Mehdi (ə.s.)-ın zühurunun ardından Hz. İsa (ə.s.) yenidən yer üzünə gələcək və Hz. Mehdi (ə.s.) ilə birlikdə, bütün dünyaya İslam əxlaqını hakim edəcək.

QƏRBDƏ YAŞAYAN MÜSƏLMANLAR İSLAMIN SÜLHSEVƏR VƏ SEVGİ DOLU ƏXLAQINI ƏN GÖZƏL ŞƏKİLDƏ TƏMSİL ETMƏKLƏ MÜKƏLLƏFDİRLƏR

Müsəlmanlar Allahın rəhmətiylə özlərinə iman və hidayət verilmiş müstəsna insanlardır. Allah onları seçmiş, onlara Özündən bir nur və anlayış nəsib etmişdir. Tarix boyunca bütün möminlər, peyğəmbərlər və onları izləyən inananlar Allaha böyük bir sədaqət göstərmiş, hər şərt və mühitdə könüldən Allaha yönəlib dönmüş, var gücləriylə haqqı müdafiə etmiş və insanlara yaxşılığı əmr etmişlər. Bu gün də biz müsəlmanların öhdəsinə peyğəmbərlərin və onları izləyən möminlərin din və gözəl əxlaqda göstərdikləri iradənin eynisini göstərmək, maddi-mənəvi bütün imkanlarımızı səfərbər edərək Allahın varlığını, birliyini və Onun əmr və tövsiyələrini insanlara təbliğ etmək düşür. Xüsusilə, gəncliyin könüldən Allaha bağlı, Allahı çox sevən və Ondan çox qorxan dindar fərdlər olaraq yetişmələrinə vəsilə olmaq bütün dünya müsəlmanlarının üzərinə düşən ən əhəmiyyətli vəzifələrdən biridir.

BAL ARILARI

Allah Quranın bir çox ayəsində yer üzündəki və səmadakı qüsursuz tarazlığa diqqət çəkər və bu mövzular üzərində düşünülməsini istəyir. Çünki düşünən insan Allahın ayələrini görür və Rəbbini daha yaxşı tanıyır.
Quranda bəzi canlılara xüsusilə diqqət çəkilmişdir. Bunlardan biri də arılardır. Arılar hər kəsin varlığından xəbərdar olan kiçik canlılardır. İndi bu canlılar haqqında bir neçə sadə sual soruşaq. Arılar nə edirlər? Bu, hər kəsin cavabını verə biləcəyi bir sualdır: arılar bal və pətək düzəldərlər. Təkrar sual soruşaq: Arılar nə üçün bal düzəldirlər?

Bəzi insanlar bu sualın cavabının nə qədər əhəmiyyətli olduğunun fərqində belə deyil. Bəziləri bu mövzu üzərində heç düşünməmişdir belə. Bəziləri də arının Darvinin təsvir etdiyi kimi bir təkamül müddəti sonunda var olduğunu müdafiyə edir.

YALANIN SONA ÇATMASIYLA MÜRACİƏT EDİLƏN YENİ BİR PSİXOLOJİ ÜSUL

Darvinizmin bir yalan olduğunun açıq şəkildə deyilməsi, təkamül nəzəriyyəsini yalanlayan dəlillərin bir-bir bütün detallarıyla ortaya qoyulması, şübhəsiz 150 illik tarixi boyunca təkamül nəzəriyyəsinin heç qarşılaşmadığı bir şey idi. İnsanların böyük bir qismi, inanclarına zidd gəlməsinə və saxta bir din olduğunu anlamalarına baxmayaraq, Darvinizmə qarşı həmişə susqun dayanır, bu əyri sistemi məcbur olaraq qəbul edirdilər. Təlimçilər, ağıla, məntiqə, elmi dəlillərə və inanclarına tərs düşməsinə baxmayaraq, şagirdlərinə təkamülü öyrətmək məcburiyyətində qalırdılar. Çünki bu insanlar üzərində sıx fikirdən  yayındırma siyasəti tətbiq olunurdu. Darvinizmdə, ancaq təzyiq, şiddət və zorbalıqlar yaşanırdı.

QURANA GÖRƏ SƏLAHİYYƏTİ OLMADIĞI HALDA ÇOXBİLMİŞLİK EDİB AĞIL VERƏNLƏRİN VƏZİYYƏTİ

Dedilər ki: “Cənnətə yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən başqası girməyəcək!” Bu, ancaq onların xülyalarıdır. (Ya Rəsulum!) Onlara söylə: “Əgər (bu sözü) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!” (Əl-Bəqərə Surəsi,111)

Özlərinə: “(Müharibədən) əl çəkin, namaz qılın, zəkat verin!” – deyilmişdi. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, içərilərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq bir qorxu ilə insanlardan qorxuya düşərək: “Ey Rəbbimiz! Cihad etməyi nə üçün bizə vacib etdin, nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər (öz əcəlimiz çatana qədər) yubandıraydın! (Daha bir müddət cihadı bizə vacib buyurmayaydın!)” – dedilər. Onlara söylə: ”Dünyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin müttəqilər üçün axirət daha xeyirlidir. Sizə (müttəqilərə) xurma çərdəyində olan nazik tel qədər belə zülm olunmayacaq!” (Ən-Nisa Surəsi, 77)

Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”, - dedikdə (mələklər): “Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzündə) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”- söylədilər. (Allah onlara: ) “ Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!” – buyurdu.(Əl-Bəqərə Surəsi, 30)

NƏFSƏ UYĞUN DİN PLANLARI

Uca Allah Quranın, bütün insanları “qaranlıqdan nura çıxaracaq bir hidayət, bir rəhmət və müjdəçi” olduğunu bildirmişdir. Rəbbimiz Quran ayələri ilə insanlara həyatları boyunca qarşılaşa biləcəkləri hər mövzuda özlərini qurtuluşa çatdıracaq doğru yolu göstərmişdir. Daim bir dinclik, xoşbəxtlik və gözəl bir həyat yaşaya bilmələrinin, nemətə qovuşa bilmələrinin xəbərini vermişdir.
İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəriklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, (dini barəsində) arxayın olar (islamdan möhkəm yapışar). Yox, əgər ona bir bəla (müsibət) üz versə, çöhrəsi dəyişər (islamdan üz döndərib yenə küfrə qayıdar). Beləsi dünyanı da əldən verər, axirəti də. Açıq-aşkar ziyan budur, bu! (Həc Surəsi, 11)

KAMİL İMAN

İnsanların bir çoxu “iman gətirdik” deməyin və ya dinə birtərəfli qulluq etməyin kafi olduğunu düşünürlər. Lakin Allah Qurani-Kərimin bir çox ayəsində doğru olanın “xeyir işlərdə yarışıb önə keçmək”, təqva sahibi möminlərə nümunə olmaq və hər an üstün əxlaqlı davranmaq olduğunu bildirmişdir. Möminlər Allahdan həddindən çox qorxmaq, yaxşı əməllərini əsla kafi görməmək və Allah rizasını axtarıb, vicdanlarının səsini dinləyib sona qədər ona əməl etməklə mükəlləfdirlər. İnsanın səmimiyyəti Allahın gözəl hesab etdiyi əxlaqı yaşamaq üçün göstərdiyi səylə ölçülür. Hər işində Allaha yönələn, daima Allahın rizasını və dostluğunu qazanmağa çalışan, qeyd-şərtsiz gözəl əxlaqlı davranan bir şəxs bunun əvəzində imani yetkinliyə, yəni kamil imana çatar. “Kamil” sifəti yetkin, tam, mükəmməl mənasını daşıyır. “Kamil iman” da bir insanın çatdığı imani yetkinliyin və dərinliyin ən irəli, ən mükəmməl dərəcəsini ifadə edir. Bəs bir insanın imanının yetkinləşməsi, mükəmməl olması necə baş verir?

İSLAM ƏXLAQINDA AİLƏNİN YERİ

İnsanların böyük bir hissəsi dinin yalnız ibadətlərdən meydana gəldiyi kimi yalnış bir fikirə malikdir. Halbuki doğru din, ibadətlərin yanında, insan həyatının hər anını əhatə edər və beləcə insanlara Quran istiqamətində bir dünyagörüşü və gözəl əxlaq qazandırar.

Dininə bağlı, səmimi bir Müsəlman Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini qazanmaq üçün həyatının hər anında Quranda təsvir edilən üstün əxlaqı yaşamağa cəhd göstərər.

İNSANLARA VERİLƏN BİR NEMƏT: YAĞIŞ


Hər il səmaya buxarlaşan və təkrar yer üzünə yağış olaraq düşən su miqdarı "sabit"dir: 16 milyon ton. Bu sabit miqdar, Quranda "müəyyən bir miqdar su"yun göydən göndərilməsi olaraq xəbər verilir.

"O Allah ki göydən bir ölçü ilə su endirər." (Zuxruf Surəsi, 11)

İNKARÇILARIN ALLAHA QARŞI MÜBARİZƏ ÜÇÜN SƏY GÖSTƏRMƏLƏRİ ALLAHIN YARATDIĞI BİR MÖCÜZƏDİR

Əgər bir insan Allahı inkar edir, yaradılışa inanmırsa bu dünyanın sonu olacağına və ölüm ilə birlikdə yeni bir yaradılışla yaradılıb sonsuza qədər var olacağı həqiqətinə inanmaq istəmirsə, bütün sahib olduğunun bu dünyadan ibrət olduğunu sanırsa, o zaman bu insan, dəhşətli və hürkütücü bir gözləyiş içindədir. Özü bu vəziyyətin fərqində deyilmiş kimi görünməyə çalışar. Məqsədinin dünyanın dadını çıxarmaq olduğunu iddia edər. Sabahı düşünmədiyini, yalnız anı yaşadığını müdafiə edər. Halbuki şüur altında daim “yox olma”nın narahatlığı vardır. Mütləq varlığına inanadığı bu dünya həyatı get-gedə özünü tərk etməkdədir. Ölüm yaxınlaşmaqdadır. Ölümün sonrasında isə, öz batil inancına görə, yalnız yox olmaq vardır. Bu o adamı həqiqi mənada dəhşətə salır.

İBADƏTDƏ QƏRARLI OLMAQ

Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməktədir. O,yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir! Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də Odur. O, hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi biləndir!(Allahın zatı hər şeydən əvvəldir. Hər şey məhv olduqdan sonra zatı qalacaqdır). O yerə girəni də, yerdən çıxanı da, göydən enəni də, göyə qalxanı da bilir. Siz harada olsanız, O sizinlədir. Allah sizin  nə etdiklərinizi görəndir!(Əl-Hədid Surəsi, 1-4)İbadət, qulluq mənasını verir. Yəni insanların qul olaraq Allah üçün etdikləri hər hərəkət, danışma, hal və rəftar bir ibadətdir. Namaz bir insan üçün necə əhəmiyyətli və fərz olan bir ibadətdirsə, eyni şəkildə hirsi məğlub etmək, gözəl söz söyləmək, insanları xəbərdar edib qorxutmaq, pis fikirlərdə olmamaq ya da mübahisəçi olmamaq da bir ibadətdir. O, göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir! Yalnız Ona ibadət et və Onun ibadətinə səbrli ol! Heç Ona bənzərini görmüsənmi? ( Məryəm Surəsi, 65)