SOSYAL DARVİNİZMİN

Darvinizmin azğın iddialarına görə, insan bir heyvan növüdür. Bu ağıl və elmdən kənar iddiaya aldananlar da, insanın bütün xüsusiyyətlərinin sözdə "heyvan ataları"ndan miras qaldığını iddia edərlər. Bu isə, bir insanın özünə və digər insanlara dünyagörüşü üzərində çox təhlükəli təsir edər . İnsan, bir heyvan növü olaraq gördüyü digər insanlara dəyər verməz, düşüncələrini əhəmiyyət verməz, həyatlarını dəyərsiz görər. Bir insanın ölümünü bir ağcaqanadın və ya itin ölümündən daha əhəmiyyətli görməz. Bir insanın ac və ya möhtac vəziyyətdə olması, onu heyvan olaraq görən və heyvanların da zatən qarşıdurma və rəqabət yoluyla inkişaf etdiyini düşünən bir insanı narahat etməz. Belə qorxunc bir dünyagörüşü insanların bir-birlərinə olan sevgi və hörmətlərini də tamamilə ortadan qaldırar. Məhz bu səbəblərdir ki, Darvinizmin xətalarına aldanmış olanların bir dəfə daha düşünmələri və bu aldatmacanın nələrə səbəb olabilərcəyini göz ardı etməmələri əhəmiyyətlidir.

Darwin məktublarından birində bu əyri dünyagörüşünü ifadə etmiş və insanın heyvanlardan təkamülləşməsi yalanına söykənərək fikirlərinin hər hansı bir dəyəri olub olmayacağını sorğulamışdır. Darvinin sözləri belədir:
Aşağı heyvanlardan inkişaf etmiş olan insan zehininin inandığı şeylərin, hər hansı bir dəyəri ya da etibarlılığı olub olmadığı mövzusunda ağılıma hər vaxt qorxunc bir şübhə gəlir. Bir meymunun zehinindəki inanclara -tabe əgər varsa- heç kim güvənərdimi? (Francis Darvin (et.), Lifə and Letters of Charles Darvin (1903; 1971 reprint), Volume 1, s. 285)
Darvinin sözləri, təkamülçülərin insana dünyagörüşlərinin nə qədər dəhşət verici olduğunun bir xülasəsi xüsusiyyətindədir. Darvinizm, sözdə insanların heyvanlardan fərqsiz olduqlarını qarşıya qoyduğunda, bunu yalnız fiziki və bioloji mənada iddia etməməkdə, insan və heyvan davranışlarının da bir-birindən fərqsiz olduğunu qəbul etdirməyə çalışmaqdadır. Bu vəziyyətdə insana sözdə heyvan atalarından miras qaldığı iddia edilən şiddət, təcavüzkarlıq, eqoizm, mərhəmətsiz rəqabət, təcavüz, homoseksuallıq kimi pis xüsusiyyət və davranışlar, insan üçün sanki "təbii davranışlar" statusuna gətirilməkdədir. Məsələn təkamülçü elm adamı J. P. Darlington belə deməkdədir:
Birinci nöqtə; eqoizm və şiddət doğuşdandır, ən uzaq atalarımızdan bizə miras qalmışdır. O zaman şiddət insanlar üçün təbiidir; təkamülün bir məhsuludur. (P. J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s. 243-244)
Bu vəziyyətdə insanların hər cür günahı etməsi normal qarşılanmaqda, cinayət törətmək üzrlü hesab edilməkdə, hətta çox vaxt cəzalandırılmaması lazım olduğu iddia edilməkdədir. Halbuki bu həqiqət xarici bir iddiadır. Allah (cc) hər insanı, özünə davamlı pisliyi əmr edən nəfsi və o pislikdən qorunub çəkinməsini, yaxşılıqda olmasını əmr edən vicdanı ilə birlikdə yaratmışdır. Ayələrdə belə buyurulmuşdur:
And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə, ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə! Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır. (Quran, Şəms Surəsi, 7-10)
Bu səbəbdən hər insan, etdiyi hərəkətin yaxşımı pismi, davranışının gözəlmi çirkinmi olduğunun şüurundadır. Və hər insan pis olandan çəkinmək, yaxşı olanı etməklə məsuldur. Yaxşılıqda olan insanlar gözəl rəftarlarının qarşılığını ən gözəl şəkildə alacaqları kimi, pislik edənlər də etdikləri pisliyin cəzasını mütləq çəkəcəklərdir. Hər cür günahı və əxlaqsızlığı qanuni göstərən təkamül nəzəriyyəsi isə, insanları həm dünyada həm də axirətdə böyük bir fəlakətin içinə sürüməkdədir. 

İnsan heyvan deyil. İnsan, Allahın özünə ruhundan üflədiyi, ağla, iradəyə, vicdana, sağlamfikirə, doğrunu səhvdən ayırma anlayışına sahib, düşünə bilən, qərar verə bilən, mühakimə edə bilən, cəza və mükafat verə bilən, yaşadıqlarından dərs çıxara bilən, Allahın sınadığı bir varlıqdır. Bu xüsusiyyətlərin heç biri digər canlılarda yoxdur və ola bilməz də. Çünki bunlar insanın fiziki quruluşu ilə, genləri ilə əlaqədar xüsusiyyətləri deyil. Bütün bunlar insanın ruhuna aid xüsusiyyətlərdir. 

Elə isə, ruh və ağıl sahibi olan insan bu gerçəyi hiss etməli, ona görə şərəfli, iradəli və vicdanına uyğun bir həyat sürməlidir.

0 yorum:

Yorum Gönder