QARŞIDURMA MƏNTİQİNİN SƏBƏBİ VƏ BARIŞA NECƏ ÇEVRİLƏCƏYİ

Yaşadığımız dövrdə terror hadisələrinin, regional qarşıdurmaların, döyüşlərin artması, hər gün yüzlərlə insanın ölməsi vicdanları narahat etməkdədir. Əlbəttə ki, bu ağrıların bir an əvvəl sona çatması üçün qalıcı və qəti bir həll gətirməyə istiqamətli səmimi səy sərf edilməlidir. Bunun üçün də, yaşanan qarşıdurmaların və qarışıqlığın mənşəyinin yaxşı təhlil edilməsi və buna görə bir həll gətirilməsi lazımdır. 
 
Qarşıdurmanın mənşəyində Allahın varlığını inkar edən materialist dünya görüşü və buna bağlı olaraq da sürətlə artan sevgisizlik və mərhəmətsizlik vardır. Bu azğın görüş, inancsızlığın gətirdiyi mərhəmətsizliyi və məsuliyyətsizliyi sözdə təbii və qanuni olaraq göstərər. Allahdan qorxulmadığında və Onun Uca Şəxsinə sevgi hiss edilmədiyində, bu azğın ideologiyaları yaymaq, mənfəət əldə etmək və üstünlük arzularını təmin etmək üçün hər cür qarşıdurma sanki qanuni görülər və elə göstərilməyə çalışılar. 
Dünyada yaşanan qarşıdurmanı qanuni göstərmə səylərinin bir məhsulu olaraq da, 19-cu əsrdə təkamül nəzəriyyəsi irəli sürülmüşdür. Həyatın başlanğıcını şərh iddiasıyla ortaya atılan bu səhv nəzəriyyə, həyatı bir qarşıdurma sahəsi olaraq tanıdar. Beləliklə insanlar, cəmiyyətlər ya da dövlətlər arasındakı qarşıdurmaların təbii və qanuni, hətta lazımlı olduğu yalanı sözdə elmi bir örtüklə irəli sürülər. Halbuki qarşıdurmanın insanlığa nə böyük bəlalar gətirdiyi yaxın tarixdə açıqca görülmüşdür. 

Bu gün, mədəniyyətlər qarşıdurması iddialarında olanlar, yeni bir qarşıdurmanın qaçınılmazlığı fikirini insanlığın gündəminə gətirərək, Allah əsirgəsin, böyük fəlakətlərə zəmin hazırlamaqdadırlar. Mədəniyyətlər qarşıdurması anlayışı da, digər qarşıdurma ssenariləri kimi yenə müəyyən ətraflar tərəfindən ortaya atılan süni bir anlayışdır. Mədəniyyətlər bir-birləriylə zidd düşməzlər, əksinə mədəniyyətlər bir-birlərindən təsirlənərək daha irəli mədəniyyətlərə yetişərlər. Necə ki, bu günki müasir Qərb Mədəniyyətinin inkişafında İslam Mədəniyyətinin böyük təsiri olmuşdur. Ayrıca, fərqli mədəniyyətlərdən insanlar da rahatlıqla sevgi, şəfqət və dostluq içində bir yerdə yaşaya bilərlər. Bunun ən gözəl nümunəsi də, varisi olduğumuz Osmanlı İmperatorluğu zamanında yaşanmışdır. 

Bu səbəbdən, qalıcı olaraq dünyaya barış, dinclik və rifahın gəlməsi üçün materialist-Darvinist dünya görüşünün fikri olaraq çürüdülməsi və İslam əxlaqının gətirdiyi işığın dünyanı təkrar işıqlandırması lazımdır. Sevgi, şəfqət, ədalət, fədakarlıq, xoşgörüş kimi fəzilətləri əhatə edən İslam əxlaqının yaşanması lazımlılığının da üstündə əhəmiyyətlə dayanmaq lazımdır. Çünki dünyada Materializmin və Darvinizmin meydana gətirdiyi ictimai təxribat, ancaq İslam əxlaqının gözəlliklərinin yaşanması ilə düzələ bilər.

0 yorum:

Yorum Gönder