QAZ PLANET - YUPİTER

Yupiter Günəş Sisteminin ən böyük planetidir. Kütləsi Dünyanın 318 qatı olan Yupiter bir qaz planetdir. Yupiter planetinin atmosferi, üzü və iç quruluşu arasında ayrı-seçkilik etmək güc olduğundan "atmosfer istiliyi" kimi bir anlayışı ifadə etmək də eyni nisbətdə çətindir. Lakin, planetin atmosferi sayıla biləcək üst qisimlərindəki istilik -143°C'dir. 
 
Yupiter üzərində olan böyük qırmızı rəngli ləkənin, içinə iki Dünya yerləşdirəcək qədər böyük olan bir fırtınadan başqa bir şey olmadığı dövrümüzdə aydın olmuşdur. Qısaca Yupiter, üzərində heç quru parçası olmayan, deşici bir soyuğun hökm sürdüyü, üzərində yüzlərlə il davam edən qorxunc fırtınaların yaşandığı, maqnetik sahəsi ilə hər canlını dərhal öldürə biləcək qorxunc, ürpərdici bir planetdir. Günəş Sistemindəki planetlər içində yalnız Dünyada həyata imkan verən bir mühit vardır. 

Allah Dünyanı canlıların yaşaması üçün xüsusi olaraq yaratmışdır.
Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan Odur. Yalnız Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur, Rəbbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almırsınız? (Yunis, 3)

0 yorum:

Yorum Gönder